Pravidla

Komu je soutěž určena?

 • Soutěže se mohou zúčastnit žáci základních uměleckých škol z celé České republiky
 • Soutěžní dílo může nahrát kdokoliv, ale účastník musí být žákem ZUŠ

Jaké je téma soutěže?

 • Zátiší
 • Krajina v mém okolí
 • Více v záložce Témata soutěže
 • Každé téma bude hodnoceno zvlášť

Co může být soutěžním dílem?

 • Do soutěže se přijímají fotografie dvourozměrných výtvarných prací - kreseb, maleb, koláží i grafik
 • Soutěžní prací nejsou 3D objekty, fotografie atd.
 • Soutěžní práce musí být originálem autora, nepřijímáme kopie
 • Fotografie by měly být v dobrém rozlišení bez okolního prostředí
 • Pořadatel soutěže bude mazat práce nesplňující pravidla

Jak se soutěže zúčastním?

 • V záložce Nahrávání obrázků naleznete formulář, který je nutno vyplnit. Na konci formuláře je ikona vybrat soubor. Na tu kliknete a zvolíte daný obrázek. Následně budou práce nahrány do Galerie do příslušné kategorie.

Kdy mohu přidávat soutěžní práce?

 • Soutěž bude otevřena od 24. března do 31. května 2024. Příspěvky přidané po 31. květnu nebudou akceptovány a budou smazány.

Jaké jsou soutěžní kategorie?

Kolik prací můžu poslat?

 • Každá ZUŠ se může zúčastnit libovolným počtem prací od různých autorů
 • Každý žák ZUŠ se může zúčastnit maximálně dvěma pracemi, ale každou v jiném tématu

Jak bude soutěž hodnocena?

 • Soutěž hodnotí odborná nezávislá Porota, která vybere v každé kategorii u obou témat tři první místa.

Odevzdáním práce prohlašuje příslušná škola, že má podepsané GDPR od rodičů daného žáka a počítají s tím, že budou práce veřejně sdíleny v elektronické podobě.

Těšíme se na Vaše díla. Pokud byste si s něčím nevěděli rady, pište koordinátorovi soutěže BcA. Alici Markové na e-mail: ajapokorna99@seznam.cz

Garantem soutěže je ředitel školy Bc. Luboš Marek, DiS., zus.kralovice@volny.cz

Díla je možné přidávat od 24. března do 31 května.