Úvod

ZUŠ Kralovice pořádá 2. ročník výtvarné soutěže. Soutěž je určená žákům základních uměleckých škol z celé České republiky. Odehrává se opět v online prostředí, což umožňuje žákům a pedagogům vidět výtvarné práce v kontextu ostatních škol a třeba si i otevřít nové obzory. Všechny práce budou prezentovány ve volně přístupné online Galerii.

2. ročník Online výtvarné soutěže ZUŠ již byl uzavřen a vyhodnocen. Celkem se sešlo 506 prací ze 30 škol. Všem zúčastněným děkujeme a vítězům gratulujeme.

Ceny a diplomy budou odeslány na adresu příslušné ZUŠ poštou.

Těšíme se na vaši účast v příštím roce.


Vítězné práce naleznete zde: Archiv

Výsledky naleznete zde: Výsledky

Soutěž ukončena k 8.5.2022