Porota

Mgr. Pavel Hauer - vyučující SUPŠ Zámeček, malíř, grafik, fotograf

Mgr. Libuše Roudnická - vyučující výtvarného oboru a sólového zpěvu na ZUŠ Semily, výtvarnice

Alexandra Jíšová - vyučující výtvarného oboru na ZUŠ Bedřicha Smetany v Plzni, výtvarnice

Tomáš Leba - výtvarník, student Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, ZČU

Mgr. Eva Pelcová - vyučující výtvarného oboru ZUŠ Rakovník, malířka, grafička, fotografka

Ing. Karel Popel - starosta města Kralovice

Soutěž ukončena k 8.5.2022